Loading
0725 332 071 office@ecowindsolar.ro
Str. Burdujeni nr.14 sect.3 Bucuresti

Articole

    Administraţia Fondului pentru Mediu a aprobat pentru prima dată organizarea
sesiunii de depunere a dosarelor de finanţare în cadrul Programului privind
instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la reţeaua
de distribuţie a energiei electrice, în perioada 10 aprilie 2019 – 10 iulie 2019.
Scopul programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea
calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin producerea de
energie electrică din surse regenerabile la locuinţele situate la cel puţin de 2 km faţă
de reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice şi prin reducerea utilizării
combustibililor convenţionali.
Obiectul programului îl reprezintă finanţarea achiziţionării şi instalării
sistemelor de panouri fotovoltaice care folosesc sursele de energie regenerabilă,
nepoluante.

 

Cauta in arhiva