Prosumatorii vor fi obligați să își monteze baterii.

Ce prevede noua lege-printre altele:

Avizele tehnice de racordare emise/actualizate pentru
solicitanții care sunt sau doresc să devină prosumatori prin instalarea de
capacități de producere a energiei electrice având puteri instalate cuprinse
între 10,8 kW și 400 kW
, cu evacuare de putere în rețeaua electrică de
interes public, respectă cumulativ următoarele cerințe:
a) obligația, în sarcina utilizatorilor, de a instala la locul de
consum și de producere instalații de stocare având puterea instalată de cel
puțin:
(i) 30% din puterea instalată a centralei electrice, pentru puteri
ale acestora cuprinse între 3 și 200 kW;

(ii) 50% din puterea instalată a centralei electrice, pentru puteri
ale acestora cuprinse între 200 și 400 kW;

b) puterea aprobată pentru a fi evacuată în rețea nu poate fi mai
mare decât puterea instalată a instalației de stocare din cadrul locului de
consum și de producere.
(9) Prevederile alin. (8) se aplică și pentru acordurile/avizele
emise de operatorii de rețea pentru racordarea instalaţiilor de producere a
6
energiei electrice sau a unităţilor generatoare agregate ale prosumatorilor
şi pentru racordarea proiectelor demonstrative, cu o putere electrică
instalată mai mare de 3 kW dar mai mică sau egală cu 10,8 kW
ori
echivalentă pentru racordurile diferite de cele trifazate, cu evacuare de
putere în rețea.

Reactii si comentarii aici: